a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Khai thác Công trình Thuỷ lợi Hà Nam
2.Địa chỉ: Cống Phủ Lý, Hà Nam
3.Điện thoại: +84 351 3853 168
4.Fax: +84 351 3856 983
5.Website:Click Here
6.Email:


Tài khoản: 4311.01 - 0060 - Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nam

Mã số thuế: 0700173294


Quyết định thành lập số: 622/1999/QD - UB ngày 07/7/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam


Ban lãnh đạo công ty:

1- Giám đốc: KS. Nguyễn Đức Minh

Điện thoại: 0351.3853188

Vốn điều lệ: 42.037.111.153 đồng

Tổng số CBCNV: 324 người


Các đơn vị thành viên:

1. Trạm thuỷ nông Bình Lục

Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.3860060

2. Trạm thuỷ nông Lý Nhân

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.3870040

3. Trạm thuỷ nông Thanh Liêm

Địa chỉ: Xã Thanh Lưu - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.3887237

4. Xí nghiệp XD và sửa chữa công trình

Địa chỉ: Xã Thanh Châu - thị xã Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.3854916

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...