a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Thái Bình
2.Địa chỉ: Km1-Lý Thường Kiệt, Thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình
3.Điện thoại: +84 36 3732 091
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:

Cty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi Thái Bình

Người đại diện: Ông Trần Duy Vương

Chức vụ: Giám Đốc

Loại công ty: Cổ Phần

Ngành nghề hoạt động: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp: Km01 Lý Thường Kiệt, Tp. Thái Bình, Thái Bình

Điện thoại: (84-36) 3731876

Fax: (84-36) 3732031