a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Công trình Giao thông 1 Thái Bình
2.Địa chỉ: Đường Ngô Thì Nhậm, Thị xã Thái Bình
3.Điện thoại: +84 36 3831 094
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:


Giám đốc : Phan Văn Lưu

Quyết định thành lập số : 86/QD-UB ngày 20 tháng 02 năm 1993 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Tư cách pháp nhân: DNNN

Vốn điều lệ: 780 triệu đồng

Tổng số cán bộ công nhân viên: 210 người, trong đó lĩnh vực xây lắp 180 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...