a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty xây lắp II Thái Bình
2.Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Thái Bình
3.Điện thoại: +84 36 3831 682
4.Fax: +84 36 3835 518
5.Website:Click Here
6.Email:


Tài khoản nội tệ: 73010008B Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Bình

Mã số thuế: 1000214807-1


Ban lãnh đạo Công ty:

1. Giám đốc: KS. Nguyễn Đại Đồng

Điện thoại: 036.3831682

2. Trưởng phòng TCHC: Ngô Xuân Hiển

Điện thoại: 036.3835518


Các đơn vị thành viên:

1. Chi nhánh Công ty  tại tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3753063

2. Chi nhánh công ty  tại tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Thị xã Bắc Kạn

Điện thoại: 0913.238907