a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty xây lắp I Thái Bình
2.Địa chỉ: 8 Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình, Thái Bình
3.Điện thoại: +84 36 3844 987
4.Fax: +84 36 3836 352
5.Website:Click Here
6.Email: ctycpxlthaibinh@vnn.vn


Tài khoản nội tệ: 47110000000076 Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Bình

Mã số thuế: 1000214839


Quyết định thành lập: 2366/QĐ-UB ngày 27/09/2004 của UBND tỉnh Thái Bình


Ban lãnh đạo Công ty:
1.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc: Phạm Anh Tuấn
Điện thoại: 036. 3836 345 / 0982. 949 298
2. P. Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Văn Sửu
Điện thoại: 036. 3833. 906 – 0913. 295 738
3. Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc: Hoàng Văn Mấn
Điện thoại: 036. 3844 987 / 0989. 146 679
4. Ủy viên HĐQT: Trịnh Quang Tụ
Điện thoại: 0913. 291138
5. Phó Giám đốc: Hoàng Ngọc Tho
Điện thoại:0913. 291 419
6. Kế toán trưởng: Phạm Thị Lan Hương
Điện thoại: 036. 3833 011 / 0906.180 109

Vốn điều lệ: 9.3358.000.000 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 741 người


Các đơn vị thành viên :
I- Các xí nghiệp xây lắp: 7 xí nghiệp
Địa chỉ : Số 08 Phố Hoàng Diệu, P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
1. Xí nghiệp Xây lắp 102
Điện thoại : 036. 3833. 906 – 0913. 295 738
Giám đốc: Nguyễn Văn Sửu (Bốn)
2. Xí nghiệp Xây lắp 103
Điện thoại : 036. 3831 080  – 0913. 323 845
Giám đốc: Lê Văn Bàng
3. Xí nghiệp Xây lắp 104
Điện thoại : 036. 3640 095  – 0912. 027 811
Giám đốc: Từ Minh Tuyên
4. Xí nghiệp Xây lắp 105
Điện thoại : 0912.180.072
Giám đốc: Trần Văn Chung
5. Xí nghiệp Xây lắp 106
Điện thoại : 0983.511.742
Giám đốc: Vũ Ngọc Năm
6. Xí nghiệp Xây lắp 107
Điện thoại : 0913.291.809
Giám đốc: Đặng Văn Kiên
7. Xí nghiệp Xây lắp 108
Điện thoại : 0917. 579 666
Giám đốc: Nguyễn Trọng Khiên
II. Xí nghiệp gạch Tuynel Cầu Nghìn
Điện thoại: 036. 3867 407 – 0912 200 768
Fax: 036.3933 199
Q. Giám đốc: Đinh Xuân Tiến
III. Xí nghiệp bê tông:
Địa chỉ: Tiểu khu Công nghiệp phường Trần Lãm - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363. 742 788 – 0912. 345 582
Giám đốc: Đặng Thanh Hải

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...