a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
2.Địa chỉ: Số 1 Trần Văn Tất, Quận Kiến An, Tp.Hải Phòng
3.Điện thoại: +84 31 3876 424
4.Fax: +84 31 3876 525
5.Website:Click Here
6.Email: hecico@vnn.vn

Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng tiền thân là Công ty Điện lực Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1499/QĐ - TCCQ ngày 31/7/1976 và được lập lại theo Quyết định số 144/QĐ   - TCCQ ngày   20/01/1993 mang tên Công ty Xây lắp điện Hải Phòng.

Ngày 30/12/2004 chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 3629/QĐ - UB của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hải Phòng. Tên giao dịch Quốc tế là HECICO.

Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp từ tháng 01/2005 với chức năng nhiệm vụ chính: Tư vấn, khảo sát thiết kế các công trình điện đến cấp điện áp 35kV; Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp đến 220kV;
16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...