a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Xây lắp Số 5 Hải Dương
2.Địa chỉ: Thôn Lỗ Sơn, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương
3.Điện thoại: +84 320 3821 440
4.Fax: +84 320 3821 802
5.Website:Click Here
6.Email:
Công Ty Xây Lắp Số 5 Hải Dương

Thôn Lỗ Sơn, Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Điện thoại: (0320) 3821440, 3821322

Fax: (0320) 3821802

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty Xây Lắp Số 5 Hải Dương


Người đại diện: Ông Hoàng Thành - Giám Đốc
16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...