a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng số 21
2.Địa chỉ: Số 2, Phố Ba La, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3351 6391
4.Fax: +84 4 3351 6391
5.Website:Click Here
6.Email: Vinaconex_21@hotmail.com

Công ty cổ phần xây dựng số 21 là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX.

- Tiền thân Công ty được hình thành từ đội công trình kiến trúc II thuộc ty kiến trúc Hà Tây theo quyết định số: 836 QĐ/UB ngày 7 tháng 5 năm 1969 của Uỷ ban hành chính tỉnh Hà Tây thành Công ty kiến trúc khu Nam.

 - Từ năm 1969 Công ty đã trở thành một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập với nhiệm vụ thi công các công trình thuộc địa bàn thị xã Hà Đông và Tỉnh Hà Tây, tỉnh Hà Sơn Bình cũ. Trong thời kỳ khó khăn của đất nước đơn vị đã cố gắng lo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động và không ngừng phát triển, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Năm 1992 Công ty chuyển đổi thành Công ty xây dựng khu Nam theo quyết định số 473 ngày 1/12/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây xác định lại năng lực pháp lý của doanh nghiệp trong thời kỳ mới. Bổ xung mở rộng ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Qua 3 lần đăng k‎ý thay đổi từ năm 1992, 1998 đến năm 2001 đơn vị đã bổ xung ngành nghề và bổ xung thêm vốn đã khẳng định sự phát triển bền vững của Công ty.

- Năm 2002 để tạo bư­ớc nhảy vọt cho sự phát triển, Công ty đã gia nhập làm thành viên của Tổng công ty XNK XD Việt Nam theo quyết định số 1278 ngày 11 tháng 10 năm 2002 của Bộ tr­ưởng Bộ xây dựng đổi tên thành Công ty xây dựng số 21 - Vinaconex.
16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...