Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây lắp Thương mại 1
2.Địa chỉ: 605 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3971 2584
4.Fax: +84 4 3862 1116
5.Website:Click Here
6.Email: bic@fpt.vn

Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại 1 chuyển đổi (CPH) DNNN theo quyết định số 2526/QĐ-BTM ngày 13/10/2005

Vốn điều lê: 10.000.000.000 đồng

18:23 | 2/9/2013
picture
Sẽ được tổ chức tại Cung văn hoá - 91 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
10:52 | 18/3/2014 | 0 phản hồi
Một thực tế buồn hiện nay mà TP.HCM chưa tìm được cách tháo gỡ: dù nhiều dự án treo đã bị thanh tra và có ...
Phùng Hưng Đệ
21:35 | 3/4/2013
Vào thời điểm này nếu có tiền thì là lúc hay để đổ vào mua nhà, văn phòng đây... đang tính chọn con 70m2 gì đó... cắm