a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây lắp Thương mại 1
2.Địa chỉ: 605 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3971 2584
4.Fax: +84 4 3862 1116
5.Website:Click Here
6.Email: bic@fpt.vn

Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại 1 chuyển đổi (CPH) DNNN theo quyết định số 2526/QĐ-BTM ngày 13/10/2005

Vốn điều lê: 10.000.000.000 đồng

14:52 | 4/1/2016 | 1 phản hồi
Hiệp hội nhà thầu Xây dựng Việt Nam có công văn số 04 ngày 04 tháng 1 năm 2016 gửi Bộ Xây dựng về việc ...
Phùng Hưng Đệ
21:35 | 3/4/2013
Vào thời điểm này nếu có tiền thì là lúc hay để đổ vào mua nhà, văn phòng đây... đang tính chọn con 70m2 gì đó... cắm