a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây lắp Thương mại 1
2.Địa chỉ: 605 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3971 2584
4.Fax: +84 4 3862 1116
5.Website:Click Here
6.Email: bic@fpt.vn

Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại 1 chuyển đổi (CPH) DNNN theo quyết định số 2526/QĐ-BTM ngày 13/10/2005

Vốn điều lê: 10.000.000.000 đồng

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...