a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng số 11
2.Địa chỉ: Km 47, quốc lộ 5A, Cẩm Khê, Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
3.Điện thoại: +84 320 3896 240
4.Fax: +84 320 3896 241
5.Website:Click Here
6.Email: vc11@.vnn.vn


Tài khoản nội tệ: 0341000004747 - Ngân hàng Ngoại thương Hải Dương


Mã số thuế: 0800281102


Quyết định thành lập: Số 377/QĐ-BXD ngày 02/4/2003.


Ban lãnh đạo công ty:

1.Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc:

Chu Văn Bình

Điện thoại: 0913.203407                   

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Trác Kháng

Điện thoại: 0913.515852                   

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Đán

Điện thoại: 0913.269662       

4. Phó Giám đốc: Phạm Văn Tân

Điện thoại : 0913. 568 480

5. Phó Giám đốc: Đặng Văn Hiếu     

Điện thoại: 0913. 255 181

6. Kế toán trưởng: Phạm Thị Nhuần

Điện thoại: 0919. 049 294

    

Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng


Giá trị tổng sản lượng năm 2008:  232,073 tỷ đồng

Doanh thu năm 2008:  199,896  tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2008:  3,931 tỷ đồng

Tổng số cán bộ và công nhân: 467 người


Các đơn vị thành viên:

1. Chi nhánh Công ty tại TP. Hà Nội

Địa chỉ:  B59 – Tổ 58 – P. Dịch Vong -  Q. Cầu Giấy - TP.  Hà Nội

Giám đốc: Đoàn Văn Chung

Điện thoại: 0913. 236.130