a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng số 11
2.Địa chỉ: Km 47, quốc lộ 5A, Cẩm Khê, Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
3.Điện thoại: +84 320 3896 240
4.Fax: +84 320 3896 241
5.Website:Click Here
6.Email: vc11@.vnn.vn


Tài khoản nội tệ: 0341000004747 - Ngân hàng Ngoại thương Hải Dương


Mã số thuế: 0800281102


Quyết định thành lập: Số 377/QĐ-BXD ngày 02/4/2003.


Ban lãnh đạo công ty:

1.Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc:

Chu Văn Bình

Điện thoại: 0913.203407                   

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Trác Kháng

Điện thoại: 0913.515852                   

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Đán

Điện thoại: 0913.269662       

4. Phó Giám đốc: Phạm Văn Tân

Điện thoại : 0913. 568 480

5. Phó Giám đốc: Đặng Văn Hiếu     

Điện thoại: 0913. 255 181

6. Kế toán trưởng: Phạm Thị Nhuần

Điện thoại: 0919. 049 294

    

Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng


Giá trị tổng sản lượng năm 2008:  232,073 tỷ đồng

Doanh thu năm 2008:  199,896  tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2008:  3,931 tỷ đồng

Tổng số cán bộ và công nhân: 467 người


Các đơn vị thành viên:

1. Chi nhánh Công ty tại TP. Hà Nội

Địa chỉ:  B59 – Tổ 58 – P. Dịch Vong -  Q. Cầu Giấy - TP.  Hà Nội

Giám đốc: Đoàn Văn Chung

Điện thoại: 0913. 236.130


16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...