a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xây dưng số 2
2.Địa chỉ: Số 52 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3753 0936
4.Fax: +84 4 3836 1012
5.Website:Click Here
6.Email: vinaconex2@fpt.vn

Công ty CP Xây dựng số 2 tiền thân là Công ty Xây dựng Xuân Hoà được Bộ xây dựng thành lập tháng 4 năm 1970. Tháng 6/1995 Bộ Xây dựng quyết định sát nhập vào Tổng Công ty Vinaconex và đổi tên là Công ty Xây dựng số 2. 
 - Quyết định thành lập: Số 1284/QĐ-BXD ngày 29/09/2003 chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng số 2 thành Công ty CP Xây dựng số 2.
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Số 0103003086 ngày 24/10/2003; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 28 tháng 11 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 14 tháng 9 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22 tháng 2 năm 2008; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04 tháng 04 năm 2008; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09 tháng 05 năm 2008; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 09 năm 2009; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30 tháng 06 năm 2010.

Người đại diện theo pháp luật:  Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Giám đốc Công ty