a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung
2.Địa chỉ: 517 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, Tp. Đà nẵng
3.Điện thoại: +84 511 3813 740
4.Fax: +84 511 3714 733
5.Website:Click Here
6.Email: cosevco@dng.vnn.vn

Quyết định thành lập: Số 34/1999/QĐ-BXD ngày 28/10/1999

Ban lãnh đạo công ty:
1.Chủ tịch HĐQT: Lê Thiết Hiệu
 2.Tổng Giám đốc: Phan Văn Chung
 Điện thoại: 0511.3821769      
2- Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Quốc Khái
3- Phó tổng Giám đốc: Hoàng Ngọc Tấn
4- Phó tổng Giám đốc: KS. Phan Khái Diệm
Điện thoại: 0903.509181     
5- Kế toán trưởng: Hoàng Xuân Thuận
Điện thoại: 0913.485747         
6- Chánh Văn phòng: Le Thi Thu Hoa
Điện thoại:    0903 585142        

Vốn điều lệ: 374.000.000.000 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân: 20.000 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...