a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng
2.Địa chỉ: 70 An Dương - Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3717 1603
4.Fax: +84 4 3717 1604
5.Website:Click Here
6.Email: info@songhongcorp.vn


Quyết định thành lập: số 2410/QĐ-BXD ngày 30/12/2005 và số 1219/QĐ-BXD ngày 25/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.


Ban lãnh đạo Tổng công ty:

1.Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Quang Mẫn

Điện thoại: 04. 37171602

2. Tổng Giám đốc: Đặng Xuân Phong

Điện thoại: 04.37171601

3. Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Hiến

Điện thoại: 04. 37171 600

4. Phó Tổng Giám đốc: Bùi Tiến Thành

Điện thoại: 04.222149317

5.Phó Tổng Giám đốc: Mai Văn Đông

Điện thoại: 04.22149320

6. Phó Tổng Giám đốc: Đặng Tiên Phong

Điện thoại: 04.22149324

7.Phó Tổng Giám đốc: Trịnh Đình Dỡ

Điện thoại: 0511.3946 353

8. Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 089.3846 466

9. Phó Tổng Giám đốc: Trịnh Xuân Sơn

Điện thoại: 0210.3848 440

Vốn điều lệ: 118.297. 000.000 đồng

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 1.830 tỷ đồng

Doanh thu năm 2008: 1.480 tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2008:  34.2 tỷ đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 7.367 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...