a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát Nước và Môi trường Việt Nam
2.Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3843 6745
4.Fax: +84 4 3843 1346
5.Website:Click Here
6.Email: info@viwaseen.com.vn

Quyết định thành lập: 2188/QĐ – BXD ngày 25/11/2005 của Bộ trưởng BXD

Ban lãnh đạo Tổng công ty:
1. Ông Nghiêm Văn Bang -  Chủ tịch HĐQT
ĐT: (84-4) 3747 4748/ 0903 412 954
2. Ông Lê Khả Mạnh -  Tổng giám đốc
ĐT: (84-4) 38231 171/ 0903 411 469
3. Ông Nguyễn Đức Hùng– Phó Tổng Giám đốc
ĐT: (84-4) 3 8348 518/ 0905 808 058
4. Ông Nguyễn Lâm - Phó Tổng giám đốc
ĐT: (84-4) 3 8235 636/ 0903 406 634
5. Ông Trần Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc
ĐT: (84-4) 38473 897/ 0903 402 428
6. Ông Vương Công Nu - Phó Tổng giám đốc
ĐT: (84-8) 3 847 5170/ 0903 908 512
7. Ông Lê Minh Đức - Kế toán trưởng
ĐT: (84-4) 37472 762/ 0912 782 772
8. Ông Phạm Huy Cương - Chánh Văn phòng Tổng công ty
ĐT: (84-4) 3 7472 982/ 0903 406 245
Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
Giá trị tổng sản lượng năm 2008 : 2.247.108 triệu đồng
Doanh thu năm 2008 :1.589.345 triệu đồng
Lợi nhuận năm 2008 : 47.088 triệu đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 10.254 người
16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...