a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Sông Đà
2.Địa chỉ: Nhà G10, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà nội
3.Điện thoại: +84 4 3854 1164
4.Fax: +84 4 3854 1161
5.Website:Click Here
6.Email: tctsd@songda.com.vn

Quyết định thành lập: số 966/BXD-TCLĐ ngày 15/11/1995 của Bộ Xây dựng. Tổng công ty xây dựng Sông Đà được đổi tên thành Tổng công ty Sông Đà theo QĐ số 285/BXD-TCLĐ ngày 11/3/2002 của Bộ Xây dựng

Ban lãnh đạo công ty:
1. Chủ tịch HĐQT: KS. Lê Văn Quế
2. Tổng Giám đốc: KS. Dương Khánh Toàn
3. Phó Tổng Giám đốc: KS. Ninh Mạnh Hồng
4. Phó Tổng Giám đốc: CN. Lê Văn Tốn
5. Phó Tổng Giám đốc: KS. Vũ Tuấn Hùng
6. Phó Tổng Giám đốc: KS. Nguyễn Phụ Du
7. Phó Tổng giám đốc: KS Bùi Kính Hoàng
8. Phó Tổng giám đốc: KS Nguyễn Kim Tới
9. Phó Tổng giám đốc: KS Trịnh Văn Minh
10. Phó Tổng giám đốc: KS Thái Sơn
11. Kế toán trưởng: CN. Trần Văn Tuấn
12. Chánh văn phòng: KS. Bùi Xuân Việt
Vốn điều lệ: 3.046.223.365.948 đồng
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 2.900 tỷ đồng
Doanh thu năm 2008: 3.290 tỷ đồng
Lợi nhuận năm 2008: 113,8 tỷ đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 30.000 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...