a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xây dựng Số 5
2.Địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 2224 9208
4.Fax: +84 4 2224 9208
5.Website:Click Here
6.Email: vinaconex@fpt.vn

Giấy CN ĐKKD:
0103014768 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/12/2006

Ban lãnh đạo Tổng công ty:
1. Ông Nguyễn Văn Tuân - Bí thư Đảng ủy;  Chủ tịch HĐQT
ĐT: (84-4) 22249218
2. Ông Nguyễn Thành Phương -  Tổng Giám đốc
ĐT: (84-4) 22249219
3. Ông Trịnh Hoàng  Duy - Ủy viên Hội đồng quản trị
ĐT: (84-4) 22249225
4. Ông Tô Ngọc Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị
ĐT: (84-4) 22249217
5. Ông Phan Minh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị
ĐT: 0903 401 063
6. Ông Nguyễn Thiều Quang - Uỷ viên Hội đồng quản trị
ĐT: 0903 704 523
7. Ông Hoàng Nguyên Học - Uỷ viên Hội đồng quản trị
ĐT: 0983 211 908
8. Ông Hoàng Anh Xuân - Uỷ viên Hội đồng quản trị
9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên Hội đồng quản trị
10. Ông Nguyễn Đình Thiết – Phó Tổng Giám đốc
ĐT: (84-4) 22249217
11. Ông Vương Công San - Phó Tổng giám đốc
ĐT: (84-5113) 565.074
12. Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Tổng giám đốc
ĐT: (84-4) 22249216
11  Ông Vũ Quý Hà – Phó Tổng giám đốc
ĐT : (84-4) 22249279
13. Ông Đoàn Châu Phong - Phó Tổng giám đốc
ĐT: (84-4) 22249255
14. Ông Nguyễn Huy Tường - Phó Tổng giám đốc
ĐT: (84-4) 22249242
15. Ông Mai Long - Phó Tổng giám đốc
ĐT: 84 8 39104486
16. Ông Hoàng Hợp Thương - Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch CĐ
ĐT: (84-4) 22249270
17. Ông Hà Quang Nhuận - Chánh thanh tra
ĐT: (84-4) 22249205
18. Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty
ĐT: (84-4) 22249253
19. Ông Nguyễn Quốc Hoà - Kế toán trưởng
ĐT: (84-4) 22249245
20. Ông Nguyễn Văn Tố - Chánh Văn phòng Tổng công ty
ĐT: (84-4) 22249212
Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng
Giá trị tổng sản lượng năm 2008 (chỉ tiêu kế hoạch): 13.000 tỷ đồng (thực hiện 14.200 tỷ đồng)
Doanh thu năm 2008 (chỉ tiêu kế hoạch): 9.400 tỷ (thực hiện 10.100 tỷ)
Lợi nhuận năm 2008 (chỉ tiêu kế hoạch): 480 tỷ (thực hiện 596 tỷ)
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 41.684 người (tính đến 31/12/2008)