a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng
2.Địa chỉ: 70 An Dương, P. Yên phu, Q.Tây Hồ, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3717 1603
4.Fax: +84 4 3717 1604
5.Website:Click Here
6.Email: info@songhongcorp.vn
 
Tổng công ty Sông Hồng (tên giao dịch quốc tế: SONG HONG CORPORATION) là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, có trụ sở chính tại địa chỉ: 70 An Dương - Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội.

Tiền thân là Công ty Kiến trúc Việt Trì được thành lập ngày 23/08/1958 với ngành nghề ban đầu là xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

Ngày 25/08/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định chính thức chuyển Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, tên giao dịch chính thức là Tổng công ty Sông Hồng với 8 đơn vị trực thuộc công ty mẹ; 13 công ty con và 8 công ty liên kết.