a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
2.Địa chỉ: 268 Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
3.Điện thoại: +84 31 3856 251
4.Fax: +84 31 3856 451
5.Website:Click Here
6.Email: kt@bachdangco.com; Webmaster@bachdangco.com

Quyết định thành lập: Công ty Nhà nước số 270 ngày 15/03/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ban Lãnh đạo Tổng công ty:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:    Nguyễn Huy Hoàn
Điện thoại:     0313 -  858 508 / 0913 240175
2. Tổng giám đốc: Nguyễn Tiến Thành
Điện thoại:     0313 - 858 510 / 0913 222511
3. Phó Tổng giám đốc: Phạm Tiến Hưng
Điện thoại:     0313 - 782 501 / 0913 240553
4. Phó Tổng giám đốc    : Phạm Quang Tường
Điện thoại:     0313 - 856 529 / 0913 240661
5. Phó Tổng giám đốc: Mai Thế Tùng
Điện thoại:     0313 – 784706 / 0945 688098
6. Phó Tổng giám đốc    : Nghiêm Trọng Nhâm
Điện thoại:     0313 – 858 509 / 0913 240238
7. Phó Tổng giám đốc: Lê Văn Thành
Điện thoại:     0313 – 784 707 / 0913 244278
8. Kế toán trưởng:    Trịnh Quang Thạch
Điện thoại:     0313 – 784671 / 0912 378148
9. Chánh văn phòng:    Nguyễn Văn Hưng
Điện thoại:     0313 – 858 512 / 0913 399563
10. Trưởng phòng tổ chức lao động: Tô Văn Huệ
Điện thoại:     0313 – 858 503 / 0912 913109
11.Trưởng phòng Kinh tế Thị trường:    Phạm Quang Tường
Điện thoại:     0313 - 856 529 / 0913 240661
12. Trưởng phòng Đầu tư:    Trịnh Anh Tuấn
Điện thoại:     0313 – 782 513 / 0912 253394
13. Trưởng phòng Kế hoạch:    Nguyễn Duy Hồng
Điện thoại:     0313 – 858 505 / 0913 245504
Vốn điều lệ:    113.749.409.000 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân: 6.381 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...