a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4
2.Địa chỉ: Số 29, đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An
3.Điện thoại: +84 38 3844198
4.Fax: +84 38 3843 329
5.Website:Click Here
6.Email: tctctgt4@vnn.vn

Quyết định thành lập công ty mẹ: số 2601/QĐ-BGTVT, ngày 22 tháng 8 năm 2007

Ban lãnh đạo Tổng công ty:
1.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Nguyễn Tuấn Huỳnh
Điện thoại: 0383566968 / 0913274611
2. Phó Tổng giám đốc: Kỹ sư: Nguyễn Viết Tĩnh
Điện thoại: 0383832574/ 0913272244
3. Phó Tổng giám đốc: Kỹ sư: Dương Đình Thắng
4. Phó Tổng giám đốc: Kỹ sư: Phạm Bá Hùng
Điện thoại: 0383838296 / 0913273967
5. Phó Tổng giám đốc: Kỹ sư: Ngô Khắc Tuân
Điện thoại: 072 633063 / 0913272660
6. Phó Tổng giám đốc: Kỹ sư: Nguyễn Văn Huyện
Điện thoại: 04 9760219 / 0913228315
7. Kế toán trưởng : Kỹ sư: Nguyễn Vĩnh Lộc
Điện thoại: 0383569937 / 0915227567
8. Chánh văn phòng: Cử nhân: Trịnh Đình Nghi
Điện thoại: 0383842754 / 0913273807
Vốn điều lệ: 151 tỷ
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 2.911 tỷ
Doanh thu năm 2008: 2.400 tỷ
Lợi nhuận năm 2008: 8,5 tỷ
Tổng số cán bộ công nhân viên: 6.384 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...