Về BuildVietInfo
Công ty Cổ Phần Thông Tin Xây Việt là thành viên nòng cốt của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC). Chuyên tư vấn, cũng cấp các dịch vụ theo nhu cầu khách hàng trong nước và quốc tế
Tư vấn và cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu khách hàng trong nước và quốc tế, hỗ trợ các bên đàm phán hợp tác kinh doanh, tăng cường năng lực tổ chức và cá nhân, hỗ trợ đối thoại và hợp tác công tư.
Mang đến các cơ hội kinh doanh, đầu tư trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp và tổ chức thông qua mạng lưới đối tác trên nhiều thị trường.
Sử dụng chuyên gia trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực, chúng tôi phục vụ khách hàng trong các ngành tài chính – ngân hàng, viễn thông, công nghiệp, xây dựng, truyền thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn…
Là thành viên nòng cốt của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), chúng tôi đóng góp cho quá trình xây dựng và vận hành hệ thống thông tin toàn Hiệp hội với hàng ngàn thành viên. Chúng tôi cũng là đơn vị chủ trì phát triển hệ thống đánh giá năng lực nhà thầu xây dựng trên toàn quốc.
Các lĩnh vực hoạt động
Hỗ trợ kinh doanh
 • Xúc tiến, đầu tư, hợp tác
 • Thâm nhập thị trường
 • Phát triển thương hiệu
 • Quan hệ công chúng và truyền thông
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, websites, Apps, phần mềm quản lý
Đào tạo và huấn luyện
 • Quản lý dựa vào kết quả
 • Quản lý dự án
 • Phân tích tài chính
 • Dịch vụ ngân hàng
 • Lãnh đạo và quản lý
 • Truyền thông chiến lược
 • Phát triển năng lực tổ chức
 • Quản trị mạng lưới
Tư vấn phát triển
 • Thiết kế dự án phát triển
 • Kế hoạch chiến lược
 • Theo dõi - đánh giá
 • Truyền thông chiến lược
 • Hợp tác công - tư
 • Xây dựng và quản lý hệ thống
 • Phân tích chính sách, thể chế
Khách hàng của chúng tôi
Chuyên gia của chúng tôi đã phục vụ các tổ chức, khách hàng:
Nhóm khách hàng doanh nghiệp
Nhóm các tổ chức quốc tế/tổ chức phi chính phủ
Nhóm các cơ quan nhà nước
Mạng lưới đối tác và chuyên gia
Kinh nghiệm thực hiện dự án
Một số dự án điển hình
1.Dự án
Kết nối doanh nghiệp với các dự án xây dựng tại Trung Đông
Thời gian thực hiện: 2017 - 2020
Khách hàng
Tập đoàn xây dựng Hoà Bình
Tóm tắt dự án
Mở rộng các dự án của Hoà Bình sang thị trường Trung Đông (Kuwait, U.E.A), Ấn Độ,…
2.Dự án
Hệ thống đánh giá xếp hạng nhà thầu xây dựng Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2019 - 2020
Khách hàng
VACC
Tóm tắt dự án
Hỗ trợ đối thoại giữa các nhà thầu thành viên, phát triển hệ thống đánh giá, phương pháp và tiêu chí đánh giá, cơ sở dữ liệu xếp hạng nhà thầu
3.Dự án
Xây dựng và vận hành trang Fanpage của EVNNPT
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2018- Tháng 6/ 2019
Khách hàng
Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT)
Tóm tắt dự án
Tư vấn thiết kế, xây dựng nội dung và dựng trang web mới cho EVNNPT.
4.Dự án
Nâng cấp cổng thông tin điện tử cho EVNNPT
Thời gian thực hiện: Tháng 9- Tháng 12 năm 2018
Khách hàng
Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT)
Tóm tắt dự án
Tư vấn và phát triển cấu trúc website và định hướng các nội dung cho web site để đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra trong Chiến lược truyền thông của Tổng công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2040.
5.Dự án
Dịch vụ đánh giá năng lực doanh nghiệp
Thời gian thực hiện: 2019
Khách hàng
Văn phòng Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC)
Tóm tắt dự án
Tư vấn thực hiện Báo cáo đánh giá nhà thầu xây dựng Việt Nam nhằm vinh danh các nhà thầu uy tín
6.Dự án
Dịch vụ truyền thông chiến lược
Thời gian thực hiện: 2017
Khách hàng
Công ty Cổ phần tư vấn PEAPROS
Tóm tắt dự án
Tư vấn thông tin và truyền thông về Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia
7.Dự án
Dịch vụ truyền thông sự kiện
Thời gian thực hiện: 2012-2017
Khách hàng
Công ty Cổ phần triển lãm công nghệ và sự kiện quốc tế (ITEC)
Tóm tắt dự án
Đăng thông tin quảng cáo cho các sự kiện triển lãm của ITEC
8.Dự án
Xây dựng Chiến lược truyền thông cho Tổng Công ty Truyền Tải điện Quốc gia (EVNNPT)
Thời gian thực hiện: tháng 3 và tháng 10 năm 2017
Khách hàng
Tổng Công ty Truyền Tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Tóm tắt dự án
Xây dựng Chiến lược truyền thông; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược; bộ công cụ thực hiện công tác truyền thông trong toàn Tổng Công ty.
Thiết kế chương trình và Đào tạo cho cán bộ của EVNNPT trong lĩnh vực truyền thông chiến lược, hương tới đạt được các mục tiêu phát triển của Tổng công ty đã đề ra.
9.Dự án
Thương hiệu và hệ thống phần mềm website Hội cà phê Khe Sanh
Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016
Khách hàng
Viện Mekong
Tóm tắt dự án
Thiết kế logo và slogan Hội cà phê Khe Sanh; thiết kế, xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm website Hội cà phê Khe Sanh
10.Dự án
Dịch vụ truyền thông chiến lược
Thời gian thực hiện: 2015
Khách hàng
Công ty Cổ phần tư vấn PEAPROS
Tóm tắt dự án
Tư vấn, xây dựng, và lập kế hoạch truyền thông
11.Dự án
Dịch vụ xử lý phân tích thông tin; xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011-2014
Khách hàng
Công ty Cổ phần tư vấn PEAPROS
Tóm tắt dự án
Xử lý dữ liệu và phát triển cơ sở dữ liệu về “Nâng cao nhận thức công chúng về quản lý rủi ro thiên tai”
Tư vấn và thiết kế các ấn phẩm văn phòng
Thiết kế cuốn sổ tay Sóc Trăng và Thiết kế cuốn sổ tay Quảng Ngãi
12.Dự án
Xây dựng phần mềm theo dõi và đánh giá ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu
Thời gian thực hiện: 2014
Khách hàng
Công ty TNHH Nghiên cứu, phát triển về giám sát, đánh giá Quốc tế
Tóm tắt dự án
Xây dựng phần mềm M&E cho toàn ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu
13.Dự án
Xây dựng Website COHED
Thời gian thực hiện: năm 2014
Khách hàng
Trung tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Cộng Đồng và Phát Triển
Tóm tắt dự án
Phát triển phần mềm website cho tổ chức COHED
14.Dự án
Truyền thông nâng cao hình ảnh
Thời gian thực hiện: 2013
Khách hàng
Viethealth
Tóm tắt dự án
Dịch vụ tư vấn làm tư liệu về hiệu quả của dự án VIETHEALTH tại Vĩnh Long
15.Dự án
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2013-2015
Khách hàng
Irish Aid - Visibility
Tóm tắt dự án
Dịch vụ truyền thông thúc đẩy phát triển giáo dục của Ai len tại Việt Nam: Ấn phẩm, sự kiện, website, facebook fanpage.
16.Dự án
Dịch vụ tổ chức sự kiện
Thời gian thực hiện: 2015
Khách hàng
Irish Aid - The Enterprise Ireland
Tóm tắt dự án
Tổ chức hội thảo giảo dục và Triển lãm giáo dục Ai-len
17.Dự án
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2013-2015
Khách hàng
Irish Aid - The Enterprise Ireland
Tóm tắt dự án
Truyền thông trên facebook thúc đẩy giáo dục của Ai Len tại Việt Nam
18.Dự án
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2014-2015
Khách hàng
THE BRITISH COUNCIL
Tóm tắt dự án
Hỗ trợ Đối tác Chương trình Tư pháp thực hiện kế hoạch truyền thông và nâng cao hình ảnh và nhận thức về chương trình.
19.Dự án
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011-2013
Khách hàng
Công ty tnhh gamuda land Việt Nam
Tóm tắt dự án
Thực hiện dịch vụ xuất bản, xây dựng, biên tập nội dung và thiết kế ấn phầm đầu tiên chuyên san Gamuda’s Newsletter cho Gamuda (Xuất bản ấn phẩm lần 2-3-4)
20.Dự án
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2011-2013
Khách hàng
Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA
Tóm tắt dự án
Quảng cáo trên website
21.Dự án
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2012-2013
Khách hàng
PERI ASIA PTE
Tóm tắt dự án
Banner quảng cáo banner trên website
22.Dự án
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2013
Khách hàng
Trung tâm thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc Phòng
Tóm tắt dự án
Thiết kế tạp chí
23.Dự án
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2012
Khách hàng
CÔNG TY TNHH LONG SƠN
Tóm tắt dự án
1) Tư vấn, thiết kế và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu trong phụ lục hợp
2) Xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm website
3) Biên tập song ngữ, thiết kế cuốn sách “Giới thiệu nước Ý”
24.Dự án
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2012
Khách hàng
CÔNG TY TNHH LONG SƠN
Tóm tắt dự án
Thiết kế và In ấn Sách “Italia – Một góc nhìn đương đại”
25.Dự án
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2012
Khách hàng
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Tóm tắt dự án
Thiết kế và in lịch tết 2012
26.Dự án
Thiết kế và thi công nội thất
Thời gian thực hiện: 2012
Khách hàng
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Tóm tắt dự án
Tư vấn, thiết kế và thi công biển và một số hạng mục của phòng truyền thống Viện Dầu khí Việt Nam – VPI
27.Dự án
Hệ thống thông tin phần mềm doanh nghiệp
Thời gian thực hiện: 2012
Khách hàng
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Tóm tắt dự án
Duy trì hệ thông web SCK và UNO T12.2011
28.Dự án
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: Năm 2011-2012
Khách hàng
Cty TNHH Goldenship 9999
Tóm tắt dự án
Xây dựng và phát triển hệ thống website; thiết kế và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
29.Dự án
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2012
Khách hàng
Công ty cp đầu tư và kinh doanh nội thất Việt - Mỹ
Tóm tắt dự án
Tư vấn, thiết kế bộ catalog sản phẩm cho siêu thị nội thất Ashley
30.Dự án
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2012
Khách hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỆ DƯỠNG
Tóm tắt dự án
Sản xuất, thiết kế, in ấn các ấn phẩm
31.Dự án
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2012
Khách hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỆ DƯỠNG
Tóm tắt dự án
Tư vấn, thiết kế biển quảng cáo, bộ nhận diện ứng dụng văn phòng, quyển sách hướng dẫn, tờ rơi, và vật phẩm quà tặng
32.Dự án
Truyền thông quảng bá hình ảnh
Thời gian thực hiện: 2011-2012
Khách hàng
Cty liên doanh sản xuất thép Vinasteel
Tóm tắt dự án
Truyền thông thép Việt Úc trên website buildviet.info và các phương tiện truyền thông khác
33.Dự án
Nhân diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Công ty CP đầu tư và KDTM Vinaconex
Tóm tắt dự án
Tư vấn, thiết kế và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu (bao gồm thiết kế website)
34.Dự án
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Công ty CP đầu tư và phát triển Thuận Thiên
Tóm tắt dự án
Thiết kế web và bộ nhận diện thương hiệu công ty Thuận Thiên (TTID)
35.Dự án
Hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Nhật bản
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
VACC
Tóm tắt dự án
Giới thiệu công nghệ Nhật bản trong xây dựng
36.Dự án
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Vụ Asean (Bộ Ngoại giao)
Tóm tắt dự án
Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho Bộ Ngoại giao để tái bản có bổ sung cuốn Sổ tay ASEAN
37.Dự án
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Vụ Asean (Bộ Ngoại giao)
Tóm tắt dự án
Thiết kế ; In ấn, gia công, hoàn thiện 100 cuốn sổ “ Kế hoạch tổng thể về kết nối Asean” 80 trang.
38.Dự án
Phát triển phần mềm website
Thời gian thực hiện: 2010
Khách hàng
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Tóm tắt dự án
Xây dựng và phát triển hệ thống web SCK
39.Dự án
Phát triển phần mềm website
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Tóm tắt dự án
Xây dựng và phát triển hệ thống web
40.Dự án
Nhận diện và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Tóm tắt dự án
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và nhận diện sản phẩm; tư vấn truyền thông quảng bá thương hiệu, dịch vụ (Siêu Chung Kỳ)
41.Dự án
Nhận diện và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Tóm tắt dự án
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và nhận diện sản phẩm; tư vấn truyền thông quảng bá thương hiệu, dịch vụ (UNO)
42.Dự án
Cung cấp dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Cty cổ phần truyền thông QC đa phương tiện (Smart Media)
Tóm tắt dự án
Cung cấp dịch vụ truyền thông
43.Dự án
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Công ty cổ phần truyền thông tiếp thị Quốc tế
Tóm tắt dự án
Thiết kế hương hiệu Xi măng cẩm phả
44.Dự án
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Công ty tnhh gamuda land việt nam
Tóm tắt dự án
Thực hiện dịch vụ xuất bản, xây dựng, biên tập nội dung và thiết kế ấn phầm đầu tiên chuyên san Gamuda’s Newsletter cho Gamuda (Xuất bản ấn phẩm lần 1)
45.Dự án
Dịch vụ tổ chức sự kiện
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Văn phòng Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC)
Tóm tắt dự án
Tổ chức hội thảo T6.2011 - Nhà thầu Việt, cần gì để thắng thầu?
46.Dự án
Dịch vụ quảng cáo và truyền thông doanh nghiệp
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Cty liên doanh sản xuất thép Vinasteel
Tóm tắt dự án
Quảng cáo trên tạp chí
47.Dự án
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Công ty Xi măng nghi sơn (xuất bản ấn phẩm)
Tóm tắt dự án
Tư Vấn xây dựng nội dung và xuất bản ấn phẩm truyền thông
48.Dự án
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Tóm tắt dự án
In Lịch Tết 2012
49.Dự án
Dịch vụ tổ chức sự kiện
Thời gian thực hiện: 2011
Khách hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE
Tóm tắt dự án
Dịch vụ tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm HP Designjet và HP Workstation
50.Dự án
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2010
Khách hàng
Cty CP Ama
Tóm tắt dự án
Thiết kế thương hiệu An J
51.Dự án
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2010
Khách hàng
Nikken International Asia
Tóm tắt dự án
QC trên TC, viết bài
52.Dự án
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2010-2011
Khách hàng
Cty TNHH Cát Lâm
Tóm tắt dự án
Quảng cáo trên tạp chí
53.Dự án
Phát triển hệ thống thông tin quản lý (MIS) cho nhà thầu tại Việt Nam.
Thời gian thực hiện: 3/2010 – 7/2010
Khách hàng
Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC)
Tóm tắt dự án
Phát triển hệ thống thông tin bao gồm cổng thông tin điện tử, ấn phẩm, MIS, và hệ thống quản lý mạng. Lãnh đạo một nhóm các chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài để xây dựng ý tưởng, thiết kế nội dung và cơ sở dữ liệu, công cụ và dịch vụ cho hệ thống
Dự án Khách hàng Tóm tắt dự án
1.
Kết nối doanh nghiệp với các dự án xây dựng tại Trung Đông
Thời gian thực hiện: 2017 - 2020
Tập đoàn xây dựng Hoà Bình
Mở rộng các dự án của Hoà Bình sang thị trường Trung Đông (Kuwait, U.E.A), Ấn Độ,…
2.
Hệ thống đánh giá xếp hạng nhà thầu xây dựng Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2019 - 2020
VACC
Hỗ trợ đối thoại giữa các nhà thầu thành viên, phát triển hệ thống đánh giá, phương pháp và tiêu chí đánh giá, cơ sở dữ liệu xếp hạng nhà thầu
3.
Xây dựng và vận hành trang Fanpage của EVNNPT
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2018- Tháng 6/ 2019
Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT)
Tư vấn thiết kế, xây dựng nội dung và dựng trang web mới cho EVNNPT.
4.
Nâng cấp cổng thông tin điện tử cho EVNNPT
Thời gian thực hiện: Tháng 9- Tháng 12 năm 2018
Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT)
Tư vấn và phát triển cấu trúc website và định hướng các nội dung cho web site để đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra trong Chiến lược truyền thông của Tổng công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2040.
5.
Dịch vụ đánh giá năng lực doanh nghiệp
Thời gian thực hiện: 2019
Văn phòng Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC)
Tư vấn thực hiện Báo cáo đánh giá nhà thầu xây dựng Việt Nam nhằm vinh danh các nhà thầu uy tín
6.
Dịch vụ truyền thông chiến lược
Thời gian thực hiện: 2017
Công ty Cổ phần tư vấn PEAPROS
Tư vấn thông tin và truyền thông về Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia
7.
Dịch vụ truyền thông sự kiện
Thời gian thực hiện: 2012-2017
Công ty Cổ phần triển lãm công nghệ và sự kiện quốc tế (ITEC)
Đăng thông tin quảng cáo cho các sự kiện triển lãm của ITEC
8.
Xây dựng Chiến lược truyền thông cho Tổng Công ty Truyền Tải điện Quốc gia (EVNNPT)
Thời gian thực hiện: tháng 3 và tháng 10 năm 2017
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Thiết kế chương trình và Đào tạo cho cán bộ của EVNNPT trong lĩnh vực truyền thông chiến lược, hương tới đạt được các mục tiêu phát triển của Tổng công ty đã đề ra.
9.
Thương hiệu và hệ thống phần mềm website Hội cà phê Khe Sanh
Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016
Viện Mekong
Thiết kế logo và slogan Hội cà phê Khe Sanh; thiết kế, xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm website Hội cà phê Khe Sanh
10.
Dịch vụ truyền thông chiến lược
Thời gian thực hiện: 2015
Công ty Cổ phần tư vấn PEAPROS
Tư vấn, xây dựng, và lập kế hoạch truyền thông
11.
Dịch vụ xử lý phân tích thông tin; xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011-2014
Công ty Cổ phần tư vấn PEAPROS
Xử lý dữ liệu và phát triển cơ sở dữ liệu về “Nâng cao nhận thức công chúng về quản lý rủi ro thiên tai” Tư vấn và thiết kế các ấn phẩm văn phòng Thiết kế cuốn sổ tay Sóc Trăng và Thiết kế cuốn sổ tay Quảng Ngãi
12.
Xây dựng phần mềm theo dõi và đánh giá ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu
Thời gian thực hiện: 2014
Công ty TNHH Nghiên cứu, phát triển về giám sát, đánh giá Quốc tế
Xây dựng phần mềm M&E cho toàn ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu
13.
Xây dựng Website COHED
Thời gian thực hiện: năm 2014
Trung tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Cộng Đồng và Phát Triển
Phát triển phần mềm website cho tổ chức COHED
14.
Truyền thông nâng cao hình ảnh
Thời gian thực hiện: 2013
Viethealth
Dịch vụ tư vấn làm tư liệu về hiệu quả của dự án VIETHEALTH tại Vĩnh Long
15.
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2013-2015
Irish Aid - Visibility
Dịch vụ truyền thông thúc đẩy phát triển giáo dục của Ai len tại Việt Nam: Ấn phẩm, sự kiện, website, facebook fanpage.
16.
Dịch vụ tổ chức sự kiện
Thời gian thực hiện: 2015
Irish Aid - The Enterprise Ireland
Tổ chức hội thảo giảo dục và Triển lãm giáo dục Ai-len
17.
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2013-2015
Irish Aid - The Enterprise Ireland
Truyền thông trên facebook thúc đẩy giáo dục của Ai Len tại Việt Nam
18.
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2014-2015
THE BRITISH COUNCIL
Hỗ trợ Đối tác Chương trình Tư pháp thực hiện kế hoạch truyền thông và nâng cao hình ảnh và nhận thức về chương trình.
19.
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011-2013
Công ty tnhh gamuda land Việt Nam
Thực hiện dịch vụ xuất bản, xây dựng, biên tập nội dung và thiết kế ấn phầm đầu tiên chuyên san Gamuda’s Newsletter cho Gamuda (Xuất bản ấn phẩm lần 2-3-4)
20.
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2011-2013
Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA
Quảng cáo trên website
21.
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2012-2013
PERI ASIA PTE
Banner quảng cáo banner trên website
22.
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2013
Trung tâm thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc Phòng
Thiết kế tạp chí
23.
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2012
CÔNG TY TNHH LONG SƠN
1) Tư vấn, thiết kế và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu trong phụ lục hợp 2) Xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm website 3) Biên tập song ngữ, thiết kế cuốn sách “Giới thiệu nước Ý”
24.
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2012
CÔNG TY TNHH LONG SƠN
Thiết kế và In ấn Sách “Italia – Một góc nhìn đương đại”
25.
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2012
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Thiết kế và in lịch tết 2012
26.
Thiết kế và thi công nội thất
Thời gian thực hiện: 2012
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Tư vấn, thiết kế và thi công biển và một số hạng mục của phòng truyền thống Viện Dầu khí Việt Nam – VPI
27.
Hệ thống thông tin phần mềm doanh nghiệp
Thời gian thực hiện: 2012
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Duy trì hệ thông web SCK và UNO T12.2011
28.
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: Năm 2011-2012
Cty TNHH Goldenship 9999
Xây dựng và phát triển hệ thống website; thiết kế và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
29.
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2012
Công ty cp đầu tư và kinh doanh nội thất Việt - Mỹ
Tư vấn, thiết kế bộ catalog sản phẩm cho siêu thị nội thất Ashley
30.
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỆ DƯỠNG
Sản xuất, thiết kế, in ấn các ấn phẩm
31.
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỆ DƯỠNG
Tư vấn, thiết kế biển quảng cáo, bộ nhận diện ứng dụng văn phòng, quyển sách hướng dẫn, tờ rơi, và vật phẩm quà tặng
32.
Truyền thông quảng bá hình ảnh
Thời gian thực hiện: 2011-2012
Cty liên doanh sản xuất thép Vinasteel
Truyền thông thép Việt Úc trên website buildviet.info và các phương tiện truyền thông khác
33.
Nhân diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2011
Công ty CP đầu tư và KDTM Vinaconex
Tư vấn, thiết kế và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu (bao gồm thiết kế website)
34.
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2011
Công ty CP đầu tư và phát triển Thuận Thiên
Thiết kế web và bộ nhận diện thương hiệu công ty Thuận Thiên (TTID)
35.
Hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Nhật bản
Thời gian thực hiện: 2011
VACC
Giới thiệu công nghệ Nhật bản trong xây dựng
36.
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011
Vụ Asean (Bộ Ngoại giao)
Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho Bộ Ngoại giao để tái bản có bổ sung cuốn Sổ tay ASEAN
37.
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011
Vụ Asean (Bộ Ngoại giao)
Thiết kế ; In ấn, gia công, hoàn thiện 100 cuốn sổ “ Kế hoạch tổng thể về kết nối Asean” 80 trang.
38.
Phát triển phần mềm website
Thời gian thực hiện: 2010
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Xây dựng và phát triển hệ thống web SCK
39.
Phát triển phần mềm website
Thời gian thực hiện: 2011
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Xây dựng và phát triển hệ thống web
40.
Nhận diện và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
Thời gian thực hiện: 2011
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và nhận diện sản phẩm; tư vấn truyền thông quảng bá thương hiệu, dịch vụ (Siêu Chung Kỳ)
41.
Nhận diện và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
Thời gian thực hiện: 2011
Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và nhận diện sản phẩm; tư vấn truyền thông quảng bá thương hiệu, dịch vụ (UNO)
42.
Cung cấp dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2011
Cty cổ phần truyền thông QC đa phương tiện (Smart Media)
Cung cấp dịch vụ truyền thông
43.
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2011
Công ty cổ phần truyền thông tiếp thị Quốc tế
Thiết kế hương hiệu Xi măng cẩm phả
44.
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011
Công ty tnhh gamuda land việt nam
Thực hiện dịch vụ xuất bản, xây dựng, biên tập nội dung và thiết kế ấn phầm đầu tiên chuyên san Gamuda’s Newsletter cho Gamuda (Xuất bản ấn phẩm lần 1)
45.
Dịch vụ tổ chức sự kiện
Thời gian thực hiện: 2011
Văn phòng Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC)
Tổ chức hội thảo T6.2011 - Nhà thầu Việt, cần gì để thắng thầu?
46.
Dịch vụ quảng cáo và truyền thông doanh nghiệp
Thời gian thực hiện: 2011
Cty liên doanh sản xuất thép Vinasteel
Quảng cáo trên tạp chí
47.
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011
Công ty Xi măng nghi sơn (xuất bản ấn phẩm)
Tư Vấn xây dựng nội dung và xuất bản ấn phẩm truyền thông
48.
Dịch vụ xuất bản phẩm
Thời gian thực hiện: 2011
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
In Lịch Tết 2012
49.
Dịch vụ tổ chức sự kiện
Thời gian thực hiện: 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE
Dịch vụ tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm HP Designjet và HP Workstation
50.
Nhận diện thương hiệu
Thời gian thực hiện: 2010
Cty CP Ama
Thiết kế thương hiệu An J
51.
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2010
Nikken International Asia
QC trên TC, viết bài
52.
Dịch vụ truyền thông
Thời gian thực hiện: 2010-2011
Cty TNHH Cát Lâm
Quảng cáo trên tạp chí
53.
Phát triển hệ thống thông tin quản lý (MIS) cho nhà thầu tại Việt Nam.
Thời gian thực hiện: 3/2010 – 7/2010
Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC)
Phát triển hệ thống thông tin bao gồm cổng thông tin điện tử, ấn phẩm, MIS, và hệ thống quản lý mạng. Lãnh đạo một nhóm các chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài để xây dựng ý tưởng, thiết kế nội dung và cơ sở dữ liệu, công cụ và dịch vụ cho hệ thống